Kroměříž

Položené na březích řeky Moravy, Kroměříž nabízí prohlídku dech beroucích parků, kostelů a ba­rok­ní­ho zámku.

Historicky se na území Kroměříže soustředily mnohé obchodní stezky a cesty, které znamenaly pro vývoj Kroměříže nejen veliký hospodářský přínos, ale také kulturní a společenský. Umístěno v centru Moravy, stalo se město brzo centrem duchovní kultury a umění. Díky svému historickému vývoji dnes nabízí mnoho zajímavostí k vidění.

Některými z nich jsou Arcibiskupský zámek ze 17. století, který je dominantou města a v rámci kte­ré­ho je možné navštívit úchvatné zahrady.

Kroměříž dále nabízí k vidění Muzeum Kroměřížska, Biskupskou mincovnu, Kostel sv. Jana Křtitele, a jiné. Více informací o historických památkách se můžete dozvědět na www.mesto-kromeriz.cz.