Instrukce pro přednášející

Jak připravit prezentaci

Instrukce pro PowerPoint

 • Uložte prosím Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint 97-2007, 2010 a vyšší verze (*pptx) či (*.ppt), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPTx před uložením ve formátu PPSx.
 • Plátna v sálech budou připravena na formát prezentace v poměru 16:9. Klasický formát 4:3 lze samozřejmě také použít, nicméně na širších plátnech může být dojem z prezentace o něco méně kvalitní.
 • Pokud používáte k přípravě prezentace počítače „Macintosh“, dostavte se prosím do sálu, ve kterém přednášíte, alespoň 1,5 - 2 hodiny před Vaší přednáškou.

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládané“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Komprimujte prosím uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, dostavte se prosím s větším časovým předstihem do sálu, ve kterém přednášíte, abychom vyzkoušeli, zda je Váš formát videa kompatibilní.

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup:
  - Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”
  - Následně prezentaci uložte

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na sympoium

 • Přineste prosím své soubory (prezentace) nejlépe na USB "flash disc"
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory, atd.).
 • Jestliže přednášíte v průběhu sympozia víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.
 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na sympoziu

 • Dostavte se do sálu, ve kterém přednášíte nejméně 1 - 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce. V této místnosti nahrají technici Vaši prezentaci do počítače, prezentaci vyzkouší a zkontrolují, zda se zobrazuje správně.

Otevírací hodiny SÁLŮ

Středa, 22. května 2019

16:00 – 19:00

Čtvrtek, 23. května 2019

08:15 – 18:30

Pátek, 24. května 2019

07:30 – 14:00

*upozorňujeme, že otevírací hodiny sálů se mohou blíže k datu akce ještě změnit

Různé

 • Během Vaší přednášky budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce ukáže přítomný technik.
 • Váš vlastní notebook bude možné použít pouze po předchozí poradě s techniky na sále
 • Po skončení sekce, budou všechny prezentace smazány z našich počítačů.