Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů

do 14. 4. 2019

Způsob zaslání 

Abstrakty je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem

Pokyny k zaslání abstraktů

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském/anglickém jazyce.
  • Abstrakty jsou přijímány pouze k prezentaci ve formě posteru.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a pří­pad­ně údaj o financování projektu. 
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud je během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailo­vé adrese abstrakty@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte jej prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu vyrozuměni e-mailem nejpozději do 30. 4. 2019
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sympozia a být k disposici v čase, který bude určen vědeckým výborem sympozia.