Seznam posterů

Lékařská sekce

P-01 Genotypizace dárce může pomoci v prevenci progrese NAFLD po transplantaci jater
Míková I1, Neřoldová M2, Hubáček JA2, Dlouhá D2, Jirsa M2, Honsová E3, Sticová E3, Lánská V4, Špičák J1, Trunečka P1
1Klinika hepatogastroenterologie, 2Centrum experimentální medicíny, 3Pracoviště klinické a transplantační patologie 4Oddělení statistiky, IKEM, Praha

P-02 Relativní exprese sérové miR-33a je asociována se steatózou a zánětem u pacientů po transplantaci jater
Erhartová D1, Cahová M2, Hejlová I1, Sticová E3, Špičák J1, Trunečka P1
1Klinika hepatogastroenterologie, 2Centrum experimentální medicíny, 3Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

P-03 Rizikové faktory spojené s výskytem osteoporozy u osob zařazovaných do čekací listiny ke kombinované transplantaci ledviny a slinivky
Kratochvílová S, Brunová J, Wohl P, Lánská V, Saudek F
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

P-04 Studie EMA-SPK: Časné zhoršení diabetické retinopatie po transplantaci ledviny a pankreatu?
Voglová B¹, Zahradnická M¹, Hladíková Z¹, Németová L¹, Kesslerová K², Vicányová J², Sosna T², Saudek F¹
1Klinika diabetologie, Institut Klinické a experimentální medicíny, Praha
2Oční Klinika Thomayerovy nemocnice, Praha

P-05 Increasing number of pancreas transplantation in the Czech Republic
Németová L2, Girman P2, Kříž J2, Volková J2, Holub D2 , Neškudla T2, Zahradnická M2 ,  Kočík M1, Habart D2, Lipár K1, Marada T1, Voglová B2 , Kožnarová R2 , Saudek F2
1Transplantation Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
2Department of Diabetes, Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague

P-06 Analýza epitopů HLA antigenů po transplantaci jater a srdce za využití programu PIRCHE – zkušenosti transplantačního centra IKEM
Slavčev A1, Kovandová B1, Říčková K1, Bocskorová M1, Röder M1, Hošková L2, Trunečka P3, Viklický O4
1Oddělení imunogenetiky, 2Klinika kardiologie, 3Klinika hepatologie, 4Transplantcentrum, IKEM, Praha

P-07 Orální kandidóza u pacientů po orgánových transplantacích
Janovská M
Oddělení orální medicíny, Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha

P-08 Těhotenství po transplantaci jater
Mazanko M1, Chmelová K1, Cindr J2, Trunečka P1, Špičák J1, Šperl J1, Fraňková S1
1Klinika hepatogastroenterologie, 2Pracoviště odborné ambulantní péče, IKEM, Praha

P-09 Hodnocení funkce a viability Langerhansových ostrůvků transplantovaných do velkého omenta diabetických potkanů
Hladíková Z1, Voglová B1, Pátíková A2, Berková Z2, Kříž J1, Vojtíšková A2, Leontovyč I2, Dovolilová E2, Kosinová L2, Saudek F1
1Centrum diabetologie, 2Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha

P-10 Large Hepatic Artery Pseudoaneurysm Resection After Orthotopic Liver Transplantation: Case Report
Novotny R1, Janousek L1,2, Lipar K1, Sutoris K1, Tibensky I1,Kudla M1, Chlupac J1,2, Fronek J1,2,3  
1Transplant Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
2First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
3Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague

P-11 Correlation Between Structural Damage and Mechanical Properties of Cryopreserved Human Iliac Arterial Allografts Thawed at Different Rates
Novotny R1, Chlupac J1, Matejka R2, Marada T1, Mericka P3, Sterba L3, Janousek L1, 4, Fronek J1, 5 
1Transplant Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
2Department of Biomedical Engineering, Faculty of Biomedical Engineering,
3Czech Technical University, Prague
4Tissue Bank, Faculty Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove
5First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
6Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague

P-12 Transplantácia obličky a „gender mismatch“ – 10 ročná analýza centra
Graňák K1, Kováčiková L1, Skalová P1, Vnučák M1, Miklušica J1, Laca Ľ1, Mokáň M2, Dedinská I1
1Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
2I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin

P-13 Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacientov pred transplantáciou obličky
Vnučák M1, Graňák K1, Skálová P1, Miklušica P1, Laca Ľ1, Mokáň M2, Dedinská I1
1Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, JLF UK v Martine a UNM
2I. Interná klinika, JLF UK v Martine a UNM

 

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků

P-14 Odběr srdce k transplantaci
Břečková E, Kocandová R, Vaníčková M
Kardiocentrum - Klinika anesteziologie a resuscitace, IKEM, Praha