Instrukce pro posterové prezentace

Posterová sekce bude umístěna ve foyer v přízemí Domu kultury.

 

Instrukce pro prezentace posterů

Instalace

Čtvrtek 23. 5. 2019 dopoledne do 10:00

Sejmutí posterů

Pátek 24. 5. 2019 dopoledne do 14:00

 

Prosíme autory posterů, aby ponechali svůj poster na místě po celou dobu sympozia.

Posterové tabule budou očíslovány, umístěte prosím svůj poster na tabuli s číslem Vám určeným. Postery, které nebudou sejmuty, budou skartovány. Organizátoři nenesou zodpovědnost za ztrátu či poškození posterů.

Je třeba, aby první autor byl přítomen u svého posteru během přestávek.

 

Seznam posterů

Seznam Posterů je k nalezení ZDE