Poděkování

Rádi bychom poděkovali vám všem, kolegyním a kolegům, kteří jste se sympozia zúčast­ni­li, a také partnerům kongresu a vystavovatel­ským firmám.

Fotogalerie

Program

 
              

Program“, sympozia byl zveřejněn.

PDF dokumenty s Programem lékařské i sesterské sekce najdete po kliknutí na ikonu vlevo.

Novinky

10. 05. 2019

 

01. 04. 2019

Program sympozia byl zveřejněn.

 

10. 03. 2019

Využijte možnosti registrovat se za snížený registrační poplatek do 17.3.2019.
 

01. 01. 2019

Registrační formulář byl otevřen. Informace ohledně registrace jsou dostupné ZDE
 

28. 12. 2018

Vyberte si z nabídky ubytování co nejdříve. Kapacity pokojů jsou omezené.

 

1. oznámení

Nahlédněte do „Prvního oznámení“, kde najdete ucelené informace o sympoziu.

 
 
pro zobrazení dokumentu v PDF klikněte na obrázek vlevo.

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

žijeme v proměňujícím se světě, stává se “teplejším”, rychlejším a komplexnějším. Stejně tak i onemocnění našich pacientů jsou stále komplikovanější již pro prostý fakt zvyšování věku dárců i příjemců i narůstající dobu jejich sledování. Transplantační medicína tak musí reagovat na nové výzvy a hledat nová řešení.

Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP vstupuje do 4. roku své plně formalizované existence, je to zároveň i volební rok. Chtěli bychom vyplnit prostor mezi 2. a 3. kongresem SOT postgraduálním symposiem „Nové výzvy, nová řešení“, které si klade za cíl mapovat vývoj v transplantační medicíně posledních let. V programu bychom se rádi zamysleli nad metabolickými onemocněními vedoucími k selhání orgánů a metabolickými komplikacemi, které následně příjemce po zbytek života provázejí. Připravované postgraduální symposium chce být v pravém slova smyslu multidisciplinární. Metabolická onemocnění často postihují více systémů a doufáme, že pro přednášející bude snadné nacházet styčné body s dalšími obory. V programových blocích budou samozřejmě zastoupeny oblasti probíhající napříč transplantacemi všech orgánů, tedy transplantační imunologie, dárcovství orgánů a intenzivní péče. Kasuistická sdělení zazní v blocích Mladých transplantologů. Proti předchozímu ročníku bude možné přihlásit i původní sdělení formou posteru. Sympozium rovněž počítá se samostatným sesterským programem organizovaným Českou asociací sester.

Přestože stále většina členů SOT pracuje v Čechách, rozhodli jsme se i 2. postgraduální symposium organizovat na Moravě, tentokrát v Kroměříži, kam bych Vás rád jménem výboru Společnosti na konci května 2019 pozval.

Za organizátory

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
předseda Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP